Litoměřický biskup Jan Baxant předá dva Řády sv. Řehoře Velikého

Jana Michálková 9.května 2011

Litoměřický biskup Jan Baxant předá dva Řády sv. Řehoře VelikéhoSvatý otec Benedikt XVI. se rozhodl udělit Řád sv. Řehoře Velikého Petru Mikulovi, místokancléři biskupské kurie v Litoměřicích, a MUDr. Milanu Zbořilovi, osobnímu lékaři čtyř litoměřických biskupů.

Papežské vyznamenání oběma oceněným slavnostně předá litoměřický biskup Mons. Jan Baxant ve čtvrtek 19. května 2011 v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích při mši svaté, která začíná v 18 hodin. Slavnosti se rovněž zúčastní zástupce Apoštolské nunciatury v Praze. Jmenování bylo oznámeno na Květnou neděli 17. dubna 2011 při mši svaté.

 

Papežský rytířský řád sv. Řehoře Velikého (L´Ordine Equestre Pontifico di San Greogorio Magno) je jeden z pěti řádů, které jsou udělovány Svatým stolcem. Řád ustavil roku 1831 papež Řehoř XVI. a je udělován mužům vzorné pověsti, kteří se zasloužili o „dobro společnosti, církve a Svatého stolce.

Petrovi Mikulovi bude řád udělen v souvislosti s jeho životním jubileem jako poděkování za dlouholetou věrnou službu, MUDr. Milanu Zbořilovi jako ocenění za jeho služby pro litoměřické biskupství. „Byl to právě MUDr. Zbořil, který coby lékař litoměřické nemocnice nevydal v roce 1974 tělo zemřelého Štěpána kardinála Trochty do rukou příslušníků StB, ale odeslal ho do Prahy k balzamování a tím ho uchránil pro veřejný pohřeb. Projevil tak velkou osobní statečnost, uvedl generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR.

Nositelé tohoto ocenění se stávají členy řádu s titulem „rytíř Řádu sv. Řehoře Velikého. Řád je rytířským řádem jezdeckým. Rytířům je zaručeno privilegované místo během papežských procesí i při jiných obřadech. Od roku 1994 mohou toto vyznamenání obdržet také ženy.

Odznakem řádu je osmihrotý, zlatý, červeně smaltovaný kříž s podobiznou sv. Řehoře Velikého na přední straně, na spodní straně je uvedeno heslo řádu (Pro Deo et Principe, tzn. pro Boha a vládce). Civilní kříže jsou převýšeny zeleným věncem, vojenské kříže zlatou zbrojí, nosí se zavěšeny na červené stuze se zlatým okrajem. Rytíři civilního stavu mohou nosit řádovou uniformu, černo-zelený klasicistní frak lemovaný a vyšívaný stříbrem se vzorem dubových listů, černý dvourohý klobouk s papežskou kokardou a kord, rytíři stavu vojenského řádový kříž zavěšují na svou služební uniformu. Členky řádu uniformu nenosí.

Na rozdíl od jiných rytířských řádů nevyplývají z členství v Řádu sv. Řehoře žádné zvláštní povinnosti ani privilegia, kromě práva vjet v sedle dovnitř baziliky sv. Petra ve Vatikánu (toto právo již dlouhou dobu nikdo z rytířů ani dam řádu nevyužil). Švýcarská garda je povinna řádovým rytířům na území Vatikánu salutovat.

V roce 2003 převzal Řád sv. Řehoře Velikého tehdejší kancléř biskupské kurie v Litoměřicích PhDr. Jaroslav Macek.

 

Na snímku je generální vikář P. Stanislav Přibyl CSsR (vlevo) s místokancléřem Petrem Mikulou, který drží v ruce dopis se sdělením o papežském vyznamenání. Foto Jana Michálková

DSC_0073