Litoměřický biskup Jan Baxant přednášel studentům ústecké univerzity o církvi

Jana Michálková 29.března 2010

Litoměřický biskup Jan Baxant přednášel studentům ústecké univerzity o církviFilozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyněho v Ústí nad Labem společně s Biskupstvím litoměřickým zve všechny studenty UJEP i veřejnost na volný přednáškový cyklus, tematicky zaměřený na minulost i současnost české katolické církve.

 

 

Úvodní přednášku na téma „Církev: organizace nebo organismus? Sebeuvědomění si, v jakém prostředí žiji, a sebevědomí z toho, čím jsem ve středu 24. března 2010 přednesl za účasti rektorky UJEP doc. Ing. Ivy Ritschelové, CSc., litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Biskup poděkoval za přátelské přijetí, zavzpomínal na dobu, kdy působil jako rektor Arcibiskupského kněžského semináře v Praze, a řekl, že možnost promluvit na téma minulosti a současnosti české katolické církve na akademické půdě je pro přednášející příležitostí.

Citací jednoho z veršů z Bible v úvodu přednášky - „Vytrvale poslouchali učení apoštolů, byli spolu, lámali chléb a modlili se. (Sk 2,42) - biskup poukázal na to, že rysy podoby života církve jsou nauka a kázeň, bratrské společenství, pomoc druhým a modlitby, kterými následujeme Krista. Řekl, že je církev společenstvím, kde jsou křesťané propojeni duchovním poutem a různým úsilím, a zdůraznil, že mu záleží na každém jednotlivci.

V souvislosti s otázkou církevního majetku uvedl, že církevní život není nutně vázán na místo (budovy), jak bývá církvi mnohdy podsouváno, a že touha církve po majetku je jen povrchní nálepkou, kterou jí lidé neznalí věci dávají.

Ve svém velikonočním poselství studentům řekl, aby si vážili a radovali se ze života, a v závěru setkání odpovídal na jejich dotazy.

Zvukový záznam z přednášky naleznete v audioarchivu na www. dltm.cz.

Nápad uspořádat na ústecké univerzitě cyklus přednášek o církvi vzešel od děkanky Filozofické fakulty UJEP Ústí nad Labem doc. PhDr. Michaely Hrubé, Ph.D., a diecézní konzervátorky a vedoucí odboru památkové péče Biskupství litoměřického Mgr. Lady Hlaváčkové.

Po přednášce Mons. Jana Baxanta budou následovat přednášky R. D. Jiřího Voleského, generálního vikáře litoměřické diecéze P. Stanislava Přibyla, CSsR, a R. D.  Jana Nepomuka Jiřištěho.

 

Termíny přednášek:

R. D.  Jiří Voleský

Středa 7. dubna 2010, Bible - kniha pro moderní dobu?

 

P. Stanislav Přibyl, CSsR

Středa 21. dubna 2010, Vývoj a současnost struktury katolické církve, organizační struktura církve v České republice, zvl. Biskupství litoměřického

 

R. D.  Jan Nepomuk Jiřiště

Středa 12. května 2010, Poznámky k mariánské úctě v severních Čechách

 

Všechny přednášky se uskuteční v budově Pedagogické fakulty UJEP v ulici České mládeže 8 v Ústí nad Labem, v místnosti CS 227 (první patro tzv. Staré budovy).