Litoměřický biskup Mons. Stanislav Přibyl poprvé předsedal Misse chrismatis

Dominik Faustus 28.března 2024

Na Zelený čtvrtek 28. března 2024 od 9 hodin poprvé ve svém biskupském úřadě předsedal Misse chrismatis v litoměřické katedrále Mons. Stanislav Přibyl. Při mši svaté pronesl ke kněžím i jáhnům homilii, která však také směřovala i k laikům, kteří přišli se svými pastýři duší jako doprovod. Při této bohoslužbě kněží obnovili své kněžské závazky a litoměřický biskup Stanislav posvětil oleje nemocných, katechumenů i křižmo. Po skončení obřadů byli přítomní pozváni na pohoštění do budovy diecézní kurie, kde se mohli s panem biskupem pozdravit, podat mu osobně ruku a popovídat si s ním.

Čtvrtek 28. března 2024, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus