Litoměřický biskup na Liberecku

Martin Flosman 4.října 2010

Litoměřický biskup na LibereckuSobotu 2. října věnoval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant celodenní návštěvě Liberecka.

Svůj program zahájil v poledních hodinách bohoslužbou slova pod širým nebem u Proseče pod Ještědem. Ta se konala u kamenného stolce, který byl v loňském roce zřízen v místech, kde v minulosti stávalo kamenné sousoší sv. Josefa a který Mons. Baxant loni v červenci požehnal.

Bohoslužby se účastnilo více než 70 osob z okolních farností. Z duchovních byli přítomni R. D. Josef Matura ze Světlé pod Ještědem, R. D. Miroslav Maňásek z Českého Dubu a liberecký arciděkan R. D. Radek Jurnečka. Ve své promluvě Mons. Baxant připomněl dnešní Památku sv. andělů strážných, kteří jsou našimi ochránci. Nikoli však jedinými. Mons. Baxant poukázal na to, že i naši přátelé, příbuzní a známí, kteří nás předešli na cestě do věčnosti, jsou našimi zastánci a přímluvci v nebi. Lidsky nás sice může bolet, že již nejsou přítomni mezi námi. Není to však důvod k tomu, abychom si zoufali a truchlili, neboť na nás čekají v našem pravém domově.

Program poté pokračoval přátelským posezením v blízké restauraci U Šámalů. Celé setkání svým zpěvem doprovodil sbor Canzonetta z Osečné.

Odtud Jan Baxant odjel do obce Jeřmanice, kde v kostele sv. Anny pronesl úvodní slovo k vernisáži výstavy Obrazy spojují. Výtvarnou dílnu pro děti a dospělé zde pořádal Domov pro mentálně postižené v Liberci - Harcově a Obecní úřad v Jeřmanicích.

Poslední zastávkou na cestě Mons. Jana Baxanta byly Hejnice. Ve zdejším Mezinárodním centru duchovní obnovy se zúčastnil 18. řádového dne a investitury Rytířského řádu sv. Václava. V jejím průběhu obdržel Svatováclavský záslužný kříž za rozvíjení křesťanských hodnot. Následně pro členy řádu celebroval mši sv. v bazilice. V homilii hovořil o šlechetnosti a rytířství nikoli jako o skutečnostech, které člověku přináleží urozeností nebo původem, ale ušlechtilostí jeho skutků a rytířskou statečností při hájení dobra a zachovávání křesťanských a lidských ideálů a postojů.