Litoměřický biskup navštívil Český Dub

Květa Šírová, Pavel Macháček, Martin Flosman 24.června 2011

setkání s představiteli města a Libereckého kraje a udílení svátosti biřmování, 22. června 2011, Český Dub