Litoměřický biskup navštívil Český Dub

Martin Flosman 24.června 2011

Litoměřický biskup navštívil Český DubVe středu 22. června 2011 navštívil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant Český Dub. Setkal se s představiteli města a kraje a při mši svaté udělil svátost biřmování.

Po příjezdu do Českého Dubu navštívil Mons. Baxant radnici, kde se setkal se starostou města Český Dub Jiřím Milerem. Ten seznámil biskupa s historií i současností města. Přítomen byl také hejtman Libereckého kraje Stanislav Eichler a místní duchovní správce R. D. Miroslav Maňásek.

„Začátkem června přijel Mons. Jan Baxant na oficiální návštěvu Libereckého kraje. Sešli jsme se v sídle kraje, navštívili libereckou radnici a poté poobědvali na Ještědu. Mons. Baxant se zajímal o památky Libereckého kraje, tak jsme se domluvili, že jakmile bude mít příležitost navštívit opět náš kraj, uvedeme ho do johanitské komendy v Českém Dubu, která je jedním z největších objevů poslední doby v našem kraji, řekl hejtman.

Poté se všichni přesunuli do prostor johanitské komendy, kde je provedl pracovník Podještědského muzea a podal výklad o její historii. Komenda byla objevena zazděná v činžovním domě a do roku 1991 se vůbec nevědělo o její existenci. Klášter řádu johanitů z poloviny 13. století představuje patrový komplex kamenných románsko-gotických budov, který je jednou z nejstarších staveb severních Čech. Dodnes se zachoval vstupní sál se třemi křížovými klenbami a dvěma okénky. Součástí je johanitská kaple sv. Jana Křtitele.

Při pontifikální mši svaté v kostele sv. Ducha udělil biskup Jan svátost křesťanské dospělosti sedmnácti biřmovancům z Českého Dubu a z dalších odtud spravovaných farností. Po bohoslužbě následovalo společenské setkání v prostorách farní budovy, které litoměřický biskup využil k rozhovorům s místními farníky.