Litoměřický biskup navštívil farnost Dlažkovice

Dominik Faustus 27.května 2021

V sobotu 22. května 2021 navštívil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant Dlažkovice a od 16 hodin v místním kostele sv. Václava sloužil mši svatou. Koncelebrantem byl R.D. Michael-Philipp Irmer. Biskup při bohoslužbě požehnal mešní kalich určený pro jáhna Christophera Cantzena, který bude, dá-li Pán Bůh, již v brzké době vysvěcen na kněze.

Sobota 22. května 2021, kostel sv. Václava, Dlažkovice

Foto: Jiří Breu