Litoměřický biskup navštívil Levín

Dominik Faustus 19.září 2022

V neděli 18. září 2022 od 10.30 hodin navštívil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant kostel Povýšení svatého Kříže na Levíně, kde sloužil poutní mši svatou. Koncelebrantem byl generální vikář Mons. Martin Davídek. Levínský kostel je známý tzv. „Levínským kocourem“, což je zazděný klenební svorník ze 13. století s reliéfem lva doplněným nápisem ve staroslověnské cyrilici, který symbolizuje Ježíše Krista a jenž se nachází v interiéru kostela. Od tohoto symbolického zobrazení lva má také městys Levín odvozen svůj název. Po skončení mše svaté byli přítomní pozváni do místní restaurace s názvem „U Levínského kocoura“, kde připravili místní farníci pohoštění.

Neděle 18. září 2022, kostel Povýšení svatého Kříže, Levín

Foto: Dominik Faustus