Litoměřický biskup navštívil město Krupka

Martin Flosman 26.dubna 2010

Litoměřický biskup navštívil město KrupkaLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant věnoval pondělní den 26. dubna 2010 celodenní návštěvě ve městě Krupka v teplickém okrese. V dopoledních hodinách se zúčastnil pietního aktu u příležitosti 65. výročí ukončení druhé světové války. Odpoledne navštívil biskupské gymnázium a základní školu v Bohosudově, aby si prohlédl probíhající rekonstrukci objektu a setkal se se studenty a žáky.

 

Na počest významného výročí 65 let od ukončení 2. světové války uspořádalo město Krupka ve spolupráci s Českým svazem bojovníků za svobodu, Českou obcí legionářskou a dalšími organizacemi vzpomínkovou akci Na Prokopce u památníku 313 obětí pochodu smrti.

Na samém sklonku války byli vězni z koncentračních táborů blízko fronty nuceni jít mnohakilometrové pochody bez dostatečné obživy a odpočinku. Ačkoli udávaným důvodem byla evakuace před postupujícími spojeneckými vojsky, předpokládá se, že smrt co nejvíce vězňů mohla být jedním z očekávaných důsledků jako způsob jejich likvidace. Lidé byli většinou podvyživení, nemocní, vyčerpaní, nedostatečně oblečeni a obuti, vystaveni jakémukoli nepříznivému počasí.

25. dubna 1945 zastavil na nádraží v Bohosudově vlak s vězni z koncentračního tábora Ossendorf u Halle. Vězňové byli vyhnáni z vlaku a v nedalekých tůních dostali možnost se umýt. Mnozí z nich se této vody i napili. Důsledkem bylo úmrtí 313 osob na tyfus a zápal plic. Jejich těla byla vhozena do štol nedaleko nádraží a teprve po válce došlo k jejich exhumaci a důstojnému uložení spolu s ostatky obětí předchozích pochodů smrti do společného hrobu Na Prokopce, dnes památníku obětí.

Hosty dnešního pietního aktu byli mimo představitelů místních samospráv a organizací především zástupci Senátu a Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, zástupci diplomatických misí Polska, Slovenska, Ruska, Německa a vojenský atašé Spojených států amerických, kteří po kladení věnců přednesli své projevy. Výraznými prvky celé slavnosti byly dekorování městského praporu města Krupka čestnou stuhou České obce legionářské a zasazení břízky, kterou přivezla německá žákyně přímo z bývalého koncentračního tábora Ossendorf u Halle. V samém závěru slavnostního ceremoniálu promluvil ke shromážděným litoměřický biskup Mons. Jan Baxant a pietní akt zakončil společnou modlitbou za oběti.

Odpoledne navštívil Biskupské gymnázium Bohosudov a Základní školu při Biskupském gymnáziu Bohosudov, kterých je Biskupství litoměřické zřizovatelem. Průvodci mu byli ředitel gymnázia Mgr. Jiří Breu a ředitelka základní školy Mgr. Jana Pucharová.

Mons. Baxant si prohlédl postupující rekonstrukci komplexu školních budov, která probíhá díky grantu z Norska prostřednictvím Norského finančního mechanizmu za podpory města Krupka. Cílem projektu, jehož realizace probíhá od července 2009 do prosince 2010, je dokončení rekonstrukce a modernizace objektů. Původní jezuitské gymnázium bylo zrušeno 13. dubna 1950 a později byla budova až do roku 1991 využívána okupační sovětskou armádou. Rekonstrukcí zdevastovaných prostor části třetího a čtvrtého podlaží dojde k rozšíření a zkvalitnění zázemí pro realizaci vzdělávacích, výchovných a kulturních aktivit obou škol. Nově zrekonstruované prostory budou využity například jako jazykové učebny, biologická laboratoř, učebna dramatické výchovy a dále jako zázemí pro mimoškolní aktivity žáků školy.