Litoměřický biskup navštívil nové pietní místo Hospice sv. Štěpána

Dominik Faustus 12.září 2022

V pondělí 12. září 2022 odpoledne se konalo v blízkosti litoměřického Hospice sv. Štěpána otevření nového pietního místa, které slouží pro chvilky vzpomínání na zemřelé. Nachází se v prostoru malého parku u hospice a je určeno jak pro blízké pacientů hospice, tak i pro širokou veřejnost. Autorem díla je akademický sochař Libor Pisklák. Otevření tohoto prostoru pro veřejnost se zúčastnil také litoměřický starosta Ladislav Chlupáč, vedení hospice a řada hostů. Biskup Jan Baxant ocenil výběr mimořádně klidné lokality v zahradě hospice s tím, že je to místo, které přímo vybízí k zastavení a zamyšlení. Takové místo ve vnitřních prostorách hospice, kde není možné manipulovat s ohněm, jako je to v případě svíček, chybělo. Naopak venkovní prostory jsou k tomu, pokud jsou zdařile umělecky upraveny, vhodné. Symbolické náhrobky bývají nazývány kenotafy. Kéž ti, kteří se odevzdali do Božích rukou v závěru života, se dočkají naší modlitby za své duše, aby se mohli v plnosti radovat v příbytcích u nebeského Otce, a my abychom se ve věčnosti s nimi jednou setkali.

Pondělí 12. září 2022, Hospic sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Karel Pech