Litoměřický biskup navštívil Poděbrady

Dominik Faustus 10.října 2023

V neděli 1. října 2023 slavilo lázeňské město Poděbrady 800 let od první písemné zmínky o své existenci. Na tuto významnou událost a slavnostní mši sv. v proboštském kostele Povýšení Sv. Kříže byl pozván litoměřický biskup Jan Baxant. Mše sv. se účastnili čelní představitelé města Poděbrady – pan starosta i oba místostarostové a také starosta spřáteleného města Kunštátu na Moravě. Otec biskup Jan dokázal všechny vlídně a mile oslovit. Bohoslužbu krásně doprovázel poděbradský chrámový sbor – duchovními písněmi, které se zpívaly v tomto kostele již v době zemského správce a později českého krále Jiřího z Poděbrad (a Kunštátu). Kostel naplnili věřící z Poděbrad i okolních farností. Po skončení mše sv. následovala zahradní přátelská slavnost a raut na zahradě zdejšího proboštství. Otec biskup se vlídně i vesele pobavil s každým, kdo na zahradě byl. Poděkování pana biskupa patřilo všem: Dobrým ženám, které květinami slavnostně vyzdobily kostel, zpěvákům a hudebníkům, všem, kteří připravovali zahradní raut (snad gulášek a další dobroty panu biskupovi chutnaly). Poděbradská farnost (ač v Královéhradecké diecézi) si velmi váží přítomnosti litoměřického pana biskupa Jana Baxanta na této slavnosti, rádi na jeho vlídnost, dobrotu i laskavý humor vzpomínáme a jsme za ni vděčni!!

ICLic.Mgr.Petr Kubant, probošt v Poděbradech.

Neděle 1. října 2023, kostel Povýšení Sv. Kříže, Poděbrady Foto: Štěpán Janoušek