Litoměřický biskup navštívil Rovensko pod Troskami

Milena Davídková 28.září 2021

V neděli 26. září 2021 navštívil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant Rovensko pod Troskami, kde v kostele sv. Václava sloužil mši svatou. Místní farář R.D. Mgr. Tomasz Dziedzic jej přivítal slovy: „Hrob sv. Václava na Hradčanech ve Svatovítské katedrále nás spojuje s katolickou vírou našich předků. Před 650 lety byly napsány první zmínky o městě Rovensko pod Troskami a zároveň byla v tomto městě zřízena Římskokatolická farnost sv. Václava. Dnes zde ze srdce vítám v našem chrámu sv. Václava otce biskupa Jana Baxanta, který spolu s koncelebrujícími kněžími bude děkovat Pánu Bohu při mši svaté za 650 let města. Modlit se budeme za farnost a i všechny občany tohoto našeho města. Srdečně zde vítám paní starostku Jiřinu Bláhovou, zastupitele města, občany, farníky a poutníky. Zároveň vítám i farníky z okolních farností Libuně, Mladějova, Vyskeře, Hrubé Skály, Karlovic, Ktové, Turnova a všechny další přítomné. Srdečně Vás zvu k společné děkovné bohoslužbě…“. Po skončení bohoslužby poděkoval pan farář mj. panu Lédlovi a jeho sboru za důstojný hudební doprovod při poutní mši svaté ke sv. Václavu i všem, kteří se podíleli na přípravě slavnosti. Vzpomněl svou již tříletou dobrou spolupráci s městem Rovensko a okrašlovacím spolkem, který se podílí na každoročním svatováclavském průvodu a je ojedinělou tradicí dotýkající se širokého okolí. Neopomněl též poděkovat všem přítomným za účast, protože svou přítomností obohatili tuto slavnost ke cti sv. Václava hlavního patrona farnosti i celého města. Svůj závěrečný proslov zakončil pan farář Tomasz slovy: "Svatý Václave oroduj za nás, za naše město. Chraň nás od všeho zlého a buď naším přímluvcem u Boha. Panna Maria Staroboleslavská, ochránkyně našeho českého národa a naší farnosti, oroduj za nás.“

26. září 2021, kostel sv. Václava, Rovensko pod Troskami

Foto: archiv farnosti