Litoměřický biskup navštívil ubytované ukrajinské ženy s dětmi

Milena Davídková 14.března 2022

V pondělí 14. března 2022 navštívil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant ukrajinské matky s dětmi, které jsou ubytovány v Diecézním domě v Litoměřicích. Ženy často s dojetím vyjadřovaly díky za přijetí, které se jim v České republice i na litoměřickém biskupství dostalo. Některé zažily střelbu v blízkosti svých domovů na Ukrajině, jiné bombardování vlaků při útěku ze své vlasti. Vše se pak v jejich myšlenkách mísí s obavami o muže a další příbuzné, kteří v pásmu války zůstali. Kéž zavládne na zemi mír od Hospodina.

 14. března 2022, Diecézní dům kardinála Trochty, Litoměřice

Foto: Martin Davídek