Litoměřický biskup požehnal frýdlantskou křížovou cestu

Milena Davídková 15.května 2018

Slavnostní otevření obnovené křížové cesty ve Frýdlantu proběhlo v sobotu 12. května 2018. Nejprve v kostele Nalezení sv. Kříže promluvil PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D. na téma křížové cesty. Poté v 9 hodin začala slavnostní mše svatá, kterou celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. Po desáté hodině se vydalo procesí vedené biskupem od kostela ke křížové cestě, kterou na jejím začátku biskup požehnal. U každého zastavení pronesl k přítomným několik vět k zamyšlení.

Křížová cesta, byla vybudována již v roce 1737. Tvoří ji čtrnáct zastavení, Boží hrob, studánka a poustevna. V roce 2017 byla křížová cesta na Křížovém vrchu díky česko-německému projektu "Paměť v krajině Trojzemí, č. 100260207" obnovena.

12. května 2018, Kostel Nalezení sv. Kříže, křížová cesta na Křížovém vrchu, Frýdlant 

Foto: Martina Petrášková