Litoměřický biskup požehnal nové zvony

Jiří Mohaupt 21.září 2010

Litoměřický biskup požehnal nové zvonyDva nové bronzové zvony požehnal v neděli 5. září v podvečer v kostele sv. Josefa na Hrubé Skále biskup litoměřický Mons. Jan Baxant.

A ve středu 8. září je už montéři zavěsili do věžičky na střeše kostela. Svěcením nových zvonů současně vyvrcholily oslavy Hrubé Skály, která si připomíná už 650 let svého trvání. Novogotický kostelík byl v neděli zcela zaplněný farníky, laiky a mnoha hosty. Příchod biskupa provázeli myslivci lesními rohy, a také špalír hasičů. Vzácného hosta potom uvítal se starostenskými insigniemi Jan Houška.

Ten mimo jiné uvedl, že je to po dlouhých 60 letech, kdy biskup do farnosti opět zavítal. Farář František Kocman veřejně poděkoval farníkům, protože se na nové zvony podařilo vybrat 370 tisíc korun. Zvony přitom stály na bočním oltáři a leskly se novotou.

Jan Baxant se s přítomnými vřele pozdravil a za doprovodu varhan a pěveckého sboru se ponořil do vstupní modlitby. Ve své promluvě potom připomněl mimo jiné i své dětství v Karlových Varech, které zvídavého kluka často přivedlo i do věží kostelů.

„Pro mě a určitě pro většinu z vás není zvon jen nějakou věcí, předmětem, ale také přeneseně určitou bytostí. Protože on má srdce, má svůj tón i zvuk. A je také krásné, že zvony mají svá jména. Tady u vás je to P. Maria a druhý menší - Sv. andělé strážní, svěřil se biskup.

Samotný obřad svěcení měl svá pravidla. Zvony nejdříve biskup vykropil svěcenou vodou a okouřil kadidlem. Závěrem se rozezněly samy zvony, to když na ně biskup poklepal. Postupně k tomu vybídnul i další přítomné.

V doprovodu biskupa byl turnovský vikář Václav Vlasák a bratr biskupa duchovní Pavel Baxant, dále jáhni a ministranti rovenské farnosti. Pozvání přijaly starostky z Libuně a Ktové - Helena Červová a Marie Drašnarová, a také senátor Jiří Dienstbier. Nové zvony odlil Josef Tkadlec z Halenkova na Moravě a v nástřešní věžičce nahradí zvony rekvírované za války. Část sbírky se rovněž využije k pořízení zvonů pro kostelík v Přáslavicích.