Litoměřický biskup požehnal tříkrálovým koledníkům

Jana Michálková 4.ledna 2011

Litoměřický biskup požehnal tříkrálovým koledníkůmTříkrálová sbírka byla v litoměřické diecézi zahájena. Koledníkům požehnal v pondělí 3. ledna 2011 v děkanském kostele Všech svatých v Litoměřicích biskup Jan Baxant za účasti děkana městské farnosti R.D. Józefa Szeligy a kaplana R.D. Martina Davídka.

 

 

 

Pro biskupovo požehnání si přišli nejen koledníci z Litoměřic, sjely se sem skupiny koledníků z Mostu, Oseka, Rumburka, Mladé Boleslavi a přicestovalo i šest koledníků z Polska, z legnické diecéze. Celkem se sešlo přes 60 dětí. V litoměřické diecézi letos vyjde do ulic 354 skupinek koledníků (tj. přes 1060 koledníků).

Otec biskup ke koledníkům promluvil, požehnal jim, společně s nimi si zazpíval koledy a na závěr se s nimi pomodlil. Polské koledy zazpívali také koledníci z Polska spolu s lovosickým kaplanem R.D. Romanem Depou, polským knězem. Otec biskup pak tříkrálovým koledníkům do jejich pokladniček osobně přispěl. Posvěceny byly také křídy, kterými koledníci napíší na dveře domácností tradiční „K+M+B+ 2011. Po setkání byli koledníci pozváni do sídla diecézní charity (Dómské náměstí 10), kde společně poseděli a občerstvili se. Otec biskup jim popřál mnoho štěstí při koledování a poté již koledníci vyrazili do ulic.

Diecézní charita Litoměřice vypravila první den tři skupiny koledníků, z toho dvě skupiny polských koledníků koledovaly v Třebívlicích a skupina českých koledníků v Hrdlech.

 

Záměrem letošní Tříkrálové sbírky za Diecézní charitu Litoměřice je pomoc lidem v nouzi u nás i v zahraničí. Konkrétně pak podpora vzdělávání chudých dětí v Mongolsku, tj. sirotčince pro děti ulice v Ulanbátaru a Vzdělávacího zařízení pro chudé děti v Darkhanu, dále přímá materiální pomoc lidem v krizové situaci, tj. nákup potravin, poskytnutí ubytování, zajištění zdravotnického materiálu.

Sbírku je možné podpořit také převodem na bankovní účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 vedený u České spořitelny, nebo zasláním dárcovské SMS ve formě DMS KOLEDA na číslo 87 777 (Cena jedné DMS je 30 Kč, Charita obdrží 27 Kč).

Během předchozích ročníků sbírky přispěli lidé částkou převyšující pět set milionů korun, ze kterých byly podpořeny stovky záměrů po celé ČR i ve světě.

Novinkou Tříkrálové sbírky 2011 jsou vlastní stránky na síti Facebook. Podrobnější informace na www.trikralovasbirka.cz