Litoměřický biskup požehnal tříkrálovým koledníkům

Jana Michálková, s využitím tiskové zprávy E. Kroupové, DCH Litoměřice 3.ledna 2014

Litoměřický biskup požehnal tříkrálovým koledníkůmTříkrálová sbírka 2014 byla dnes, v pátek 3. ledna 2014, v litoměřické diecézi slavnostně zahájena. Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant požehnal tříkrálovým koledníkům při setkání, které se konalo v kostele Všech svatých v Litoměřicích. Koledníkům z dalších míst litoměřické diecéze požehnají duchovní v místě jejich působení.

 

Tradičního setkání litoměřického biskupa s tříkrálovými koledníky se letos účastnili koledníci z Litoměřic, Lovosic, Teplic, Ústí nad Labem, České Kamenice a Mostu. Celkem zde bylo více než padesát dětí. A stejně jako každý rok tu nechyběl ani prezident Diecézní charity Litoměřice a děkan litoměřické městské farnosti J. M. can. Józef Szeliga.

Někteří koledníci s hned po žehnání vydali do ulic (koledovali konkrétně v Počaplech, Žitenicích, Nučničkách, Hlinné, Křešicích u Litoměřic, Miřejovicích a Štětí), ostatní se sešli v sídle Diecézní charity Litoměřice (ulice Kosmonautů) k malému občerstvení.

Diecézní charita Litoměřice má letos zatím více než 160 koledníků a zapečetila celkem 108 pokladniček. Koledníky můžete potkávat až do 14. ledna, kdy bude letošní Tříkrálová sbírka ukončena a výnos sbírky sečten.

V pondělí 6. ledna dopoledne zavítají koledníci již tradičně na Biskupství litoměřické a v odpoledních hodinách budou koledovat na náměstí v Litoměřicích, kde kolemjdoucím nabídnou občerstvení v podobě svařeného vína a horkého kakaa.

Výtěžek letošní sbírky bude použit na podporu vzdělávání sociálně znevýhodněných dětí v Mongolsku, na nákup kompenzačních pomůcek pro seniory, na podporu handicapovaných dětí na školách, dětí ze sociálně slabých rodin a azylových domů nebo na pomoc dalších potřebným v rámci litoměřické diecéze. Vzhledem k tomu, že si každý může určit vlastní záměr, na který 65 % z celkového výtěžku použije, koledují například některé školy na vzdělávací pomůcky pro své handicapované žáky.

O projektech z minulých let a nových záměrech více informací na: www.trikralovasbirka.cz.

Poděkováním koledníkům, partnerům i všem drobným dárcům a příznivcům je tradiční Tříkrálový koncert, který opět v přímém přenosu odvysílá ČT 1 v neděli 5. ledna 2014 od 18 hodin.

 

Přispět do sbírky můžete zasláním DMS KOLEDA na číslo 87 777 (cena jedné DMS je 30 Kč, na pomoc potřebným jde 28,50 Kč. Službu provozuje Fórum dárců.).

Podpořit sbírku je možné také příspěvkem na účet Tříkrálové sbírky číslo 66008822/0800 u České spořitelny, VS: 777).

 

2014-01-02

2014-01-02

Foto Karel Pech