Litoměřický biskup předal stipendia šesti studentům UJEP

Milena Davídková 14.prosince 2022

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant předal stipendia šesti studentům Univerzity Jana Evangelisty Purkyně (UJEP) v Ústí nad Labem.

Jednalo se o dvě jednorázová stipendia studentům filozofické fakulty, dvě studentům fakulty zdravotnických studií a dvě studentům přírodovědecké fakulty, vždy ve výši 20 000 Kč.

Mgr. Monika Stará, studentka doktorského oboru České dějiny, programu Historické vědy, a Bc. Jan Švestka, student navazujícího magisterského programu Politologie na FF.

Mgr. Monika Stará získává stipendium za mimořádnou pomoc uprchlíkům v průběhu prvních měsíců probíhajícího válečného konfliktu na Ukrajině. Nejenže se podílela na organizaci věcných sbírek, ale rovněž bezplatně poskytla ubytování uprchlické rodině.

Bc. Jan Švestka v rámci mezinárodního projektu „Mít kuráž – žít a utvářet náš region“ vystoupil s několika přednáškami a aktivně se zapojil do didaktické části projektu, kdy studenti vedli workshopy na základních školách v Ústeckém kraji a s žáky 8. a 9. tříd debatovali, jak reagovat na agresi nebo v mezních situacích projevit občanskou odvahu.

209639

Natálie Didová, studentka bakalářského programu Fyzioterapie, a Mukhammad Mirzoev, student bakalářského programu Pediatrické ošetřovatelství na FZS.

Natálie Didová absolvovala nad rámec studia kurzy organizované Českým červeným křížem, konkrétně moderního ošetřovatelství a první pomoci. V září 2022 pak na Základní škole SNP v Ústí nad Labem v rámci několika vyučovacích hodin seznamovala žáky s povoláním a náplní práce fyzioterapeuta.

Mukhammad Mirzoev se nad rámec studijních povinností aktivně účastnil spolupořadatelských akcí, fakulty (např. Ústecký půlmaraton, Den proti rakovině a další). Mimo povinnou odbornou praxi působí jako dobrovolník v pozici sanitáře na dětském oddělení Masarykovy nemocnice v Ústí nad Labem a jako tutor katedry ošetřovatelství je nápomocen svým zahraničním kolegům při adaptaci na nové studijní prostředí.

209640

Bc. Klára Kušková, studentka navazujícího magisterského programu Učitelství biologie pro střední školy a Bc. Denisa Miletínová, absolventka bakalářského programu Biologie na PřF.

Obě studentky se podílely na organizaci a vedení letního přírodovědně laděného příměstského tábora pořádaného fakultou ve spolupráci s ústeckou zoo, kterého se zúčastnilo 20 dětí. Studentky podporovaly zájem dětí o přírodu a bádání prostřednictvím nesoutěživých kooperativních metod a prokázaly nejen pedagogické kompetence, ale také obětavý a zodpovědný přístup.

209642Foto: Jiří Preclík