Litoměřický biskup předal vybraným studentům Univerzity J. E. Purkyně stipendia

Dominik Faustus 10.prosince 2021

Ve čtvrtek 9. prosince 2021 v 15 hodin předal ve své rezidenci litoměřický biskup Mons. Jan Baxant vybraným studentům Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem stipendia. V letošním roce se jednalo o šest studentů, kteří byli na žádost děkanů jednotlivých fakult takto podpořeni. Původně podporovalo litoměřické biskupství každoročně dva studenty z filozofické fakulty, od roku 2017 se k nim přidalo stipendium pro dva studenty ze zdravotnických studií a v tomto roce přibylo ještě stipendium pro studenty pedagogické a přírodovědecké fakulty. Při setkání se studenty a jejich doprovodem pohovořil litoměřický biskup o dlouhodobých dobrých vztazích, které má biskupství s ústeckou univerzitou a připomněl i univerzitní kapli. Jedná se o místo pro modlitbu a křesťanské hovory, které jsou však v této pandemické době velmi omezené. Mons. Baxant vnímá upřímnou snahu univerzity v Ústeckém kraji o duševní i duchovní rozvoj. Zmínil se také o své zkušenosti, kdy se v ústecké nemocnici, kde byl hospitalizován, setkal se studenty zdravotnických studií, kteří chodili příkladně pečovat o nemohoucí pacienty. V krátké promluvě biskup představil také litoměřickou diecézi a její kulturní dědictví. Zmínil také italskou barokní architekturu patrnou zvláště v Litoměřicích. V souvislosti s tímto dějinným architektonickým odkazem připomněl i další základní hodnoty stavitelů, jako jsou děti a rodina. Ačkoliv litoměřická diecéze bývá někdy nazývána kamenolomem Páně, lze ji vnímat zároveň jako zahradu Čech. Obě roviny však spojuje to, že v obou se musí tvrdě pracovat. Přítomným studentům, Janu i Matějovi připomněl apoštolský původ jejich jmen, a pohovořil i o sv. Janu Křtiteli. Na závěr biskup popřál studentu germanistiky Janovi, studentce interkulturální germanistiky a učitelství Báře, porodní asistentce a studentce dalších zdravotnických studií Janě a studentu fyzioterapie Matějovi mnoho sil do dalšího studia a života. Jeden student převzal stipendium již v dopoledních hodinách a jedna studentka se z důvodu nemoci aktuálně nemohla dostavit. Kéž se všem studentům a učitelům univerzit v litoměřické diecézi dobře daří v nacházejícím kalendářním roce i v časech budoucích.

Čtvrtek 9. prosince 2021, biskupská rezidence, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus