Litoměřický biskup přijel na přátelskou návštěvu Libereckého kraje

Jana Michálková 3.června 2011

Litoměřický biskup přijel na přátelskou návštěvu Libereckého krajeLitoměřický biskup Mons. Jan Baxant přijel ve čtvrtek 2. června na pozvání hejtmana Stanislava Eichlera na přátelskou návštěvu Libereckého kraje. Setkal se s hejtmanem v sídle Libereckého kraje, prohlédl si město Liberec z vyhlídky v 17. patře budovy, setkal se s primátorkou Liberce Martinou Rosenbergovou a jejími náměstky a poobědval na Ještědu.

„Jeho Excelenci biskupa litoměřického jsem pozval na přátelskou návštěvu Libereckého kraje již při mé poslední návštěvě Litoměřic v březnu. Pan biskup jezdí do našeho kraje často, ale doposud nebyl například na Ještědu, řekl hejtman.

V sídle kraje při přátelském neformálním rozhovoru zmínili hejtman s Mons. Janem Baxantem jejich společná setkání při církevních obřadech v různých místech kraje. Vzpomněli také osobnost nedávno zemřelého pátera Miloše Rabana, kterému udělil hejtman svou Poctu pro významnou osobnost kraje v roce 2010. V diskusi hovořil hejtman také o stavu některých církevních památek a současných problémech ohledně financování jejich provozu a oprav. V litoměřické diecézi se nachází 1135 kostelů a kaplí ve 437 farnostech celkem v pěti krajích.

„Nyní se opět otevírá otázka restitucí církevního majetku. Mrzí mě, že ještě dvacet let po revoluci je tento problém stále problémem. Stát by již měl dojít k nějakému výsledku, řekl hejtman.

Mons. Jan Baxant také vyzdvihl práci profesionálních i dobrovolných hasičů nejen při loňských povodních a řekl, že jejich práce si velmi váží.

Po přátelské diskusi si Mons. Baxant prohlédl Liberec z vyhlídky v 17. patře budovy sídla Libereckého kraje a označil Liberec jako sebevědomé a nenapodobitelné město.

Po té následovala návštěva liberecké radnice, kde se Mons. Jan Baxant v doprovodu hejtmana Eichlera setkal s primátorkou Liberce Martinou Rosenbergovou a jejími náměstky při přátelské besedě a prohlídce reprezentačních prostor radnice s výkladem její historie. Na závěr všem přítomným i celému městu požehnal.

Poslední zastávkou oficiální návštěvy litoměřického biskupa byl Horský hotel Ještěd, kde si v doprovodu hejtmana prohlédl okolní krajinu a poobědval.

Po obědě odcestoval litoměřický biskup do Jablonce nad Nisou, kde sloužil v kostele Nejsvětějšího srdce Ježíšova pontifikální mši sv. u příležitosti Slavnosti Nanebevstoupení Páně. Po bohoslužbě se setkal s účastníky přípravy na biřmování, kteří přijmou svátost křesťanské dospělosti příští pátek. „Rád, pokud můžu, konám tato setkání. Nejedná se o žádné zkoušky, ale vždy mě spíše zajímá, jak se tito lidé dostali k víře a proč se rozhodli přistoupit k biřmování, vysvětlil biskup.

 

Květa Šírová, Krajský úřad Libereckého kraje, oddělení tiskové a vnějších vztahů

Martin Flosman, Biskupství litoměřické