Litoměřický biskup přispěl studentům UJEP

Milena Davídková 10.prosince 2020

Ve čtvrtek 10. prosince 2020 se litoměřický biskup Mons. Jan Baxant setkal se studentkou zdravotních věd Annou Viktorií V. z ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně a předal jí jednorázový příspěvek na studium. Tento příspěvek uděluje litoměřický biskup vedle cen rektora UJEP vybraným studentům. Minulý týden předal litoměřický biskup podobné jednorázové příspěvky třem studentům a to sice dvěma z filozofické fakulty a jednomu studentovi zdravotních věd. Celkem se tedy jedná o čtyři takové příspěvky. Studentka Anna Viktorie V. se nemohla z důvodu nemoci zúčastnit přebírání příspěvku v Ústí nad Labem a proto navštívila biskupa Jana Baxanta v jeho rezidenci tento týden. Lze popřát všem studentům, aby i přes tento čas, který studium ztížil, vytrvali na cestě vedoucí k dosažení vzdělání.

10. prosince 2020, biskupská rezidence, Litoměřice 

Foto: Martin Davídek