Litoměřický biskup se zúčastnil několika poutí k úctě sv. Petra a Pavla

Dominik Faustus 30.června 2021

V litoměřické diecézi se nachází celkem 32 kostelů a kaplí zasvěcených apoštolům sv. Petru a Pavlovi. V galerii jsou fotografie z poutí ke sv. Petru a Pavlovi ze soboty 26. června v Lindavě, z neděle 27. června v Tanvaldu a z úterý 29. června v Mělníku. Při těchto mších svatých liturgii předsedal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant. V Lindavě byl jeho koncelebrantem J.M. can. Mgr. Rudolf Repka a v Tanvaldu R.D. Mgr. Petr Ajchler. Na Mělníku koncelebrovali: P. Jacek Zyzak MS, mladoboleslavský okrskový vikář R.D. Leopold Paseka a P. Miroslaw Mateńko MS. Tato mše mše svatá byla spojena s udílením svátosti biřmování.

Sobota 26. června 2021, kostel sv. Petra a Pavla, Lindava

Foto: Zdeněk Nigrin

Neděle 27. června 2021, kostel sv. Petra a Pavla, Tanvald

Foto: Jitka Žílová

Úterý 29. června 2021, kostel sv. Petra a Pavla, Mělník

Foto: Dominik Faustus