Litoměřický biskup složil skautský slib

Dominik Faustus 28.srpna 2020

Ve středu 26. srpna 2020 navštívil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant tábor Skautů Evropy v Byšicích na Mělnicku. Na začátku setkání se skauty byla pontifikální mše svatá v místním kostele sv. Jana Křtitele, při které litoměřický biskup požehnal slibové odznaky skautů, kteří ještě v ten den složili svůj skautský slib. Velkým překvapením pro všechny bylo to, že jedním skautem, který bude skládat skautský slib bude právě přítomný biskup litoměřický. Ten je velkým podporovatelem katolických skautů a zvláště Skautů Evropy, už z důvodu jejich výchovy, rozvoje a bližšího poznávání křesťanského života, ale i osobního a mezilidského rozvoje. 

Středa 26. srpna 2020, tábor Skautů Evropy, Byšice

Foto: Barbora Viktorinová