Litoměřický biskup uděloval svátost biřmování ve Frýdlantu v Čechách

Milena Davídková 20.června 2020
V pátek 19. června 2020 od 18 hodin uděloval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant v děkanském kostele Nalezení svatého Kříže ve Frýdlantu v Čechách svátost biřmování. Oblast Frýdlantu se v pátek začala potýkat se zvyšující se hladinou vodních toků, ale přesto se podařilo, že mladí katoličtí křesťané mohli přijmout tuto svátost křesťanské dospělosti, na kterou je připravil místní děkan římskokatolické farnosti R.D. Mgr. Artur Ściana.


Pátek 19. června 2020, kostel Nalezení svatého Kříže, Frýdlant v Čechách

Foto: Archiv farnosti