Litoměřický biskup uvedl do úřadu nového generálního vikáře

Dominik Faustus 4.března 2024

V pondělí 4. března 2024 uvedl litoměřický biskup Mons. Stanislav Přibyl do úřadu nového generálního vikáře R.D. Mgr. Radka Jurnečku a setkali se se zaměstnanci úřadu Biskupství litoměřického. Současně byla do úřadu uvedena také Ing. Zuzana Bumbová ve funkci diecézního ekonoma. Generální vikář je nejbližším spolupracovníkem diecézního biskupa a má tutéž výkonnou moc. Stejně jako diecézní biskup je statutárním orgánem Biskupství litoměřického, je ředitelem biskupské kurie (ústředního úřadu celé diecéze).

Pondělí 4. března 2024, Dómské náměstí, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus