Litoměřický biskup v katedrále na Popeleční středu 2022 zahájil postní období

Dominik Faustus 2.března 2022

Na Popeleční středu 2. března 2022 v 7.30 hodin zahájil litoměřický biskup Mons. Jan Baxant při mši svaté postní období. Při mši svaté za přítomnosti kanovníků svatoštěpánské kapituly si také biskup, spolu s ostatními, nechal nasypat na znamení pokání popelec na hlavu a vyslechl slova: „Obraťte se a věřte evangeliu“. Na závěr bohoslužby se pak biskup Jan spolu s celou katedrálou pomodlil modlitbu za Ukrajinu, kterou připravili biskupové Čech a Moravy. Kéž prožijeme toto postní období jako lidé, kteří činí pravé pokání, ne jen „na oko“, jak nás napomíná Pán Ježíš v mešním evangeliu z Popeleční středy.

Středa 2. března 2022, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus