Litoměřický biskup v katedrále zahájil diecézní část Synody

Dominik Faustus 18.října 2021

V neděli 17. října 2021 v 10 hodin zahájil v katedrále sv. Štěpána litoměřický biskup Mons. Jan Baxant diecézní část Synody. Mše svaté se zúčastnili v hojném počtu farní synodální koordinátoři, kteří připutovali z celé diecéze. Účastníci bohoslužby se společně s litoměřickým biskupem pomodlili za zdárný průběh této Synody o synodalitě. Ať Duch svatý, který činí církev, všechny kdo se zapojili do synodálního procesu, svou milostí provází.

Neděle 17. října 2021, katedrála sv. Štěpána, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus