Litoměřický biskup vysvětil dva nové jáhny

Jana Michálková 15.července 2012

Litoměřický biskup vysvětil dva nové jáhnySkrze modlitbu a vkládání rukou litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta přijali v sobotu 14. července 2012 jáhenské svěcení dva bohoslovci litoměřické diecéze - Ing. Pavel Morávek a Josef Peňáz.

 

Ing. Pavel Morávek z farnosti Praha - Holešovice vystudoval Pontificia Universita della Santa Croce a seminární formaci absolvoval v Collegio ecclesiastico internazionale Sedes sapientiae (Roma), Josef Peňáz z moravské farnosti Jámy je absolventem Cyrilometodějské teologické fakulty Univerzity Palackého (Olomouc), formaci dokončil v Priesterseminar Sankt Petrus (Opfenbach - Wigratzbad).

Slavnost se konala v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích za účasti příbuzných a přátel obou bohoslovců, kněží českých a moravských diecézí a zahraničních hostů. Účastnil se jí rovněž generální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl CSsR, probošt litoměřické kapituly P. Jiří Hladík OCr. a kanovníci kapituly. Homilii Mons. Jana Baxanta uvádíme v příloze.

Podle jmenovacích dekretů bude jáhen Pavel Morávek vykonávat pastorační jáhenskou praxi v Římskokatolické farnosti - děkanství Chomutov  a Josef Peňáz v Římskokatolické farnosti - arciděkanství Liberec.

V katolické církvi je jáhenství prvním stupněm svátosti kněžství (jáhen - kněz - biskup).

 

Homilie Mons. Jana Baxanta, jáhenské svěcení, 14. 7. 2012.pdf

 

Fotogalerii pana Petra Knoba z farnosti Stará Boleslav z jáhenského svěcení v Litoměřicích naleznete zde.