Litoměřický biskup zahájil Ortopedický kongres

Martin Flosman 14.ledna 2011

Litoměřický biskup zahájil Ortopedický kongresLetos již popáté se v Litoměřicích konalo Ortopedické sympozium. Účastníky setkání v jeho úvodu přijal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.

Ortopedické sympozium se koná každé tři roky. Za tu dobu se dostalo do popředí odborných zdravotnických setkání. To letošní, pořádané za odborné garance Ortopedické kliniky 2. lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice Motol, bylo zahájeno ve středu 12. ledna. Součástí zahájení Ortopedického sympozia se již tradičně stalo přijetí účastníků na litoměřickém biskupství.

Litoměřický biskup Mons. Jan Baxant přijal účastníky kongresu ve velkém sále biskupské rezidence. Setkal se zde tak s více než padesáti odborníky, mezi nimiž nechyběli lékaři, docenti, profesoři, ředitelé lázní a rehabilitačních ústavů apod. Zahájení se zúčastnil i starosta města Litoměřice Mgr. Ladislav Chlupáč. Oba přednesli krátké zahajovací proslovy a připili na úspěch letošního setkání ortopedických pracovníků. Připomeňme, že v rámci ČBK je Mons. Baxant předsedou Rady pro zdravotnictví.

Ortopedické sympozium pokračovalo svojí hlavní částí v hotelu Koliba. Letošní program se týkal specifické části ortopedie, kterou je řešení komplikací náhrad kloubů. Páteční setkání pak uvedlo novinky v traumatologii a přednášky pojednávající o diagnostických metodách, které se týkají ortopedie. Letošní sympozium, doprovázené také výstavou zdravotnické techniky a farmacie, se může pochlubit mezinárodní účastí. V sálech hotelu Koliba se sešli odborníci nejen z celé České republiky, ale i ze zahraničí.