Litoměřický chrámový sbor

Jana Michálková 21.prosince 2009

Litoměřický chrámový sbor Litoměřický chrámový sbor představí během letošních vánočních svátků dvě nové vánoční mše - II. Pastýřskou mši od Františka Laštůvky pro sbor, varhany a orchestr a Missu pastoralis, Op. 15 od Franze Schöpfa. V jeho podání letos poprvé zaznějí na Štědrý den při půlnoční bohoslužbě, která začíná v katedrále sv. Štěpána od 22 hodin.

„Missu pastoralis jsme našli v archivu děkanského kostela v Litoměřicích a soudě podle toho, jak je ohmataná, byla zřejmě v našem městě oblíbená. Například v partituře pro kontrabas je uvedeno datum 25. 12. 1878, kdy se zřejmě hrála a zpívala. Je to poprvé, co jsme tuto skladbu nastudovali. Chceme oživit archivy litoměřických kůrů; repertoár, který se kdysi v Litoměřicích zpíval a kterým bychom se vrátili k našim předchůdcům a navázali na hudební linii, kterou zde zpěváci, varhaníci a kantoři začali. Hudba nemá hranice. Litoměřice bývaly především německým městem, a tak jsou tyto skladby pojítkem mezi současným a bývalým obyvatelstvem, říká varhaník sboru Jaroslav Pulda.

„Máme svoje oblíbené, ustálené skladby, které tvoří základ našeho vánočního repertoáru, každý rok se jej ale snažíme zpestřit něčím novým. Během letošních vánočních mší zaznějí například francouzská koleda „Andělé nám zvěstovali, kterou jsme již kdysi zpívali, nebo „Pastorela G-dur od Jana Michaličky a další skladby, uvedl.

Další letošní novinkou, kterou chrámový sbor chystá na Boží hod vánoční, bude Pastorela od Josefa Bernarda, moravského kantora, nazvaná „Vstávej, bratře, vstávej, domů poženem, což je zřejmě kantorská práce, která se zdá být inspirována tvorbou Jakuba Jana Ryby či autory, v jejichž díle doznívá barokní poezie českých Vánoc.

Nové posily sboru jsou vítány

Sborový chrámový zpěv má v Litoměřicích dlouhou tradici. Sbor v současné době čítá třicet zpěváků a zpěvaček. Jeho repertoár je dán posláním sboru zpívat při katolických bohoslužbách. Zpívá mše a motteta od různých autorů všech slohových období. Dirigentem sboru je Jiří Hälbig, na varhany doprovází Jaroslav Pulda. Skladby jsou vybírány v kontinuitě s liturgickým rokem a s přihlédnutím k možnostem sboru.

„Nejsme profesionálním tělesem. Lidé ze sboru se zpívání věnují dobrovolně při svém zaměstnání a nemají školené hlasy. Zpíváme ale ze srdce rádi a rádi mezi sebou přivítáme nové členy sboru, říká Jaroslav Pulda.

Pravidelné zkoušky sboru se konají (mimo velké letní prázdniny) každou středu od 19 hodin v Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích.

„Při velkých akcích, které mají diecézní význam a kterými byly například biskupské svěcení nebo jáhenské či kněžské svěcení, spolupracujeme se zpěváky chrámových sborů z Loun, Chomutova a Mladé Boleslavi. Jim patří náš dík, říká Jaroslav Pulda. „Chtěl bych také zmínit dobrou spolupráci s litoměřickou základní školou umění, jejíž učitelé a žáci nás jako instrumentální doprovod doprovázejí při slavnostních bohoslužbách. Například nyní, o Vánocích, dodal.

 

Z programu sboru:

24. 12. 2009 - 22.00 hodin, katedrála sv. Štěpána Litoměřice

25. 12. 2009 - 10.00 hodin, katedrála sv. Štěpána Litoměřice

26. 12. 2009 - 10.00 hodin, katedrála sv. Štěpána Litoměřice

1. 1. 2010 - 15.00 hodin, kostel sv. Václava, Budyně nad Ohří

6. 1. 2010 - 18.00 hodin, katedrála sv. Štěpána Litoměřice