Litoměřický hospic oslavil 20. výročí

Milena Davídková 7.června 2021

V sobotu 5. června 2021 proběhly oslavy 20 let Hospice sv. Štěpána v Litoměřicích. Při mše svaté v katedrále sv. Štěpána od 15 hodin, kterou celebroval litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, vzpomněli přítomní na všechny pacienty, které pracovníci hospice doprovázeli na cestě do věčnosti. Po skončení bohoslužby byli přátelé Hospice pozváni na setkání, při němž byl čas pro vzpomínání. K setkání hrála jazz skupina EverGreen. Večer ještě proběhl v katedrále varhanní koncert (varhany, violoncello a zpěv). 
Kéž toto dílo milosrdenství má dál požehnání a plní svůj účel na cestě do náručí nebeského Otce.

5. června 2021, Litoměřice 

Foto: Zuzana Legnerová