Litoměřický Hospic sv. Štěpána oslavil "plnoletost"

Dominik Faustus 10.února 2019
V sobotu 9. února 2019 od 16 hodin  se konala v Hospici sv. Štěpána v Litoměřicích mše svatá, které předsedal biskup Mons. Jan Baxant. Při bohoslužbě připomněl biskup, že to je již 18 let kdy litoměřický hospic slouží našim terminálně nemocným bližním a poděkoval všem, kteří obětavě slouží nemocným i jejich jejich rodinám. Po mši svaté Mons. Jan Baxant prošel a požehnal celý litoměřický hospic. Na závěr se konalo v jídelně i agapé, přičemž nesměl chybět ani “narozeniný dort” připomínající 18. výročí vzniku, což by u živé osoby podle českého práva znamenalo plnoletost. Všem kdo se o tento hospic i o další hospice starají, či se v hospicovém hnutí v naší vlasti zdravě angažují, patří dík od spoluobčanů i požehnání od Pána Boha.


Hospic sv. Štěpána, 9. února 2019, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus