Litoměřický probošt Jiří Hladík slavil 30. výročí kněžského svěcení

Jana Michálková 20.července 2011

Litoměřický probošt Jiří Hladík slavil 30. výročí kněžského svěceníProbošt svatoštěpánské kapituly J. M. can. Jiří Hladík OCr. byl vysvěcen na kněze před 30 lety. Toto výročí si připomněl spolu s farníky při mši svaté, kterou sloužil v katedrále sv. Štěpána v Litoměřicích v neděli 26. června 2011.

Jiří Hladík se narodil v Krásné Lípě. Teologickou fakultu studoval v letech 1976-1981. Jako kněz působil v litoměřické diecézi - byl kaplanem v Turnově, administrátorem v Bystřici a Libáni, duchovním správcem v Jablonném v Podještědí, vikářem a děkanem v Turnově. Od roku 1996-2008 působil v Karlových Varech. Od září roku 2008 do dubna 2009 byl kancléřem biskupské kurie v Litoměřicích. Spravuje dómskou farnost u sv. Štěpána. Je členem Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou.

Litoměřičtí farníci mu v souvislosti s jeho významným jubileem přáli hojnost Božího požehnání a předali mu květiny a drobné dárky. Jedna z kytic byla i od litoměřického biskupa.