Litoměřičtí diecezáni se modlili se svým biskupem za duše v očistci

Dominik Faustus 3.listopadu 2020

V pondělí 2. listopadu 2020 od 15 hodin se sešli římskokatoličtí křesťané na městském hřbitově v Litoměřicích, aby se pomodlili za duše v očistci. Modlitbu vedl litoměřický biskup Mons. Jan Baxant, který povzbudil přítomné ke vzpomínce na ty, kteří jsou smrti blízcí či již smrt okusili. Po modlitbách za duše v očistci, které pro získání odpustků stanoví církev, mohli přítomní věřící přistoupit k přijetí Nejsvětější svátosti oltářní, kterou na hřbitov přinesl děkan litoměřické městské farnosti J.M. can. ICLic. Mgr. Józef Szeliga. Po modlitbě pod centrálním hřbitovním křížem se litoměřický biskup spolu s generálním vikářem Mons. Martinem Davídkem vydal k nově opravené hrobce litoměřické kapituly a k hrobce litoměřických biskupů. Mons. Jan Baxant pak požehnal nejen místo posledního odpočinku tělesných schránek svých předchůdců, ale také prošel hřbitovem a pomodlil se na vybraných místech. Patřily mezi ně mj. hroby kněží, řádových sester i zbožných věřících. Speciální zastávku při modlitbě udělal litoměřický biskup také u hrobu sester Zdislávek či hrobu bezdomovců, za které se pravděpodobně příliš lidí nemodlí. Kéž duše v očistci brzy dojdou nebeské blaženosti a my se s nimi jednou setkáme v nebeské slávě u Krista i Panny Marie, která se za tyto duše přimlouvá.

Pondělí 2. listopadu 2020, městský hřbitov, Litoměřice

Foto: Dominik Faustus