Litoměřičtí skauti přinesli Betlémské světlo do katedrály

Jana Michálková 27.prosince 2010

Litoměřičtí skauti přinesli Betlémské světlo do katedrálySkauti litoměřického střediska Radobýl přinesli na Štědrý den Betlémské světlo do katedrály sv. Štěpána, aby mohlo být po tradičním slavnostním setkání předáno veřejnosti. Zde je od skautů poprvé po letech nepřevzal litoměřický biskup Josef Koukl (zemřel v květnu letošního roku), ale dómský farář P. Jiří Hladík O.Cr.

 

 

Za skauty během slavnostního setkání promluvil a na dobu, kdy se Betlémské světlo poprvé dostalo do Litoměřic, zavzpomínal Jan Zadražil. Příběh narození Ježíše Krista připomněl a plamínek světla z Betléma požehnal farář P. Jiří Hladík O.Cr.

„Byl to náš, dnes již zesnulý vůdce, bratr Jaroslav Macek, který převzal Betlémské světlo od pražských skautů a na Štědrý den roku 1989 předal tento plamínek slavnostně zažehnutý v Izraeli - ve městě Betlémě - na tomto místě do rukou tehdejšího litoměřického biskupa Josefa Koukla a jeho prostřednictvím pak všem lidem naší diecéze, našeho regionu, našeho města. O rok později pak převzali iniciativu organizace rozvozu Betlémského světla u nás brněnští skauti. Bratr Jan Svoboda dosáhl tehdy usilovným jednáním věc nevídanou - získal svolení Českých drah, aby mohlo být Betlémské světlo vlaky rozváženo po naší republice, řekl Jan Zadražil.

Jak uvedl, čeští skauti se letos ke skautské předvánoční tradici připojili již po dvaadvacáté, a tak jako jejich bratři v mnoha zemích světa rozvezli a roznesli na počátku doby vánoční všem lidem dobré vůle symbol pokoje a lásky - plamínek Betlémského světla. Ten po skončení setkání skauti odnesli rovněž na místní hřbitov k biskupské hrobce - místu posledního odpočinku emeritního litoměřického biskupa ThDr. Josefa Koukla.

Betlémské světlo přivezli skauti do Litoměřic v sobotu 18. prosince 2010, u vlaku na zastávce vlakového nádraží Litoměřice - město je požehnal litoměřický biskup Mons. Jan Baxant.