Liturgie Veliké noci v Oseku a neděle Vzkřížení Páně v Bohosudově v roce 2022

Milena Davídková 18.dubna 2022

Liturgie Veliké noci 2022 se v Oseku konala v menším společenství v konventním kostele Nanebevzetí Panny Marie poprvé od dokončení velké obnovy interiéru kostela, které proběhlo v minulých letech. Slavnostní otevření kostela pro veřejnost je naplánováno na sobotu 18. června 2022 od 11 hodin. Bohoslužbě v Oseku předsedal duchovní správce osecké farnosti R.D. Michael Philipp Irmer, který následně o neděli Zmrtvýchvstání Páně celebroval mši svatou v bazilice Panny Marie Bolestné v Bohosudově.

17. dubna 2022, kostel Nanebevzetí Panny Marie v Oseku a bazilika Panny Marie Bolestné, Bohosudov Foto: archiv farnosti