Loretánské slavnosti 2010 v Rumburku

Marie Koscelníková 16.září 2010

Loretánské slavnosti 2010 v RumburkuRumburská loretánská kaple s milostnou sochou Černé madony patří mezi významná mariánská poutní místa v severních Čechách. Loretánské slavnosti se každoročně pořádají jako připomínka dostavby a vysvěcení loretánské kaple Panny Marie 15. září 1707. Loretánskými slavnostmi ožije tři sta let starý barokní areál rumburské Lorety v sobotu 18. září 2010 od 10.00 do 17.00 hodin.

 

Slavnostní mše svatá bude v klášterním kostele sv. Vavřince v 10.00 hodin,  celebrovat bude R.D. Karel Havelka.

Při příležitosti Dnů evropského dědictví se návštěvníci spolu s průvodci vydají do běžně nepřístupných prostor loretánského areálu. Čeká je prohlídka střechy loretánské kaple. Výjimečně bude zpřístupněna i 16 m dlouhá krypta v přilehlém klášterním kostele sv. Vavřince z roku 1683, v níž jsou uloženy ostatky devětadvaceti osob, pravděpodobně řeholníků a laiků z bývalého kapucínského kláštera a knížecího rodu Liechtensteinů.

V doprovodném programu loretánských slavností budou renesanční a barokní tance, divadelní pohádky, dobová a duchovní hudba. Připraveno bude tvoření ve výtvarných dílnách, vernisáž výstavy dobových fotografií Rumburku i prezentace chráněných dílen ze Šluknovska. Skupina Villanella z Liberce naučí zájemce jednoduché krokové variace dobových tanců. Divadlo Mimotaurus z Prahy přiveze osobité zpracování pohádky o Dlouhém, Širokém a Bystrozrakém. Divadlo Spojáček z Liberce pak pohádku O zakleté labuti.

Loreta v Rumburku je nejseverněji položená stavba tohoto druhu v Evropě a patří svou štukovou a sochařskou výzdobou mezi nejhodnotnější loretánské kaple v České republice. Architektonicky cenná Santa Casa (Svatá chýše) je kopií domku Panny Marie v Nazaretu, v němž došlo ke Zvěstování o narození Spasitele, byl vychován Ježíš a žila Svatá rodina. V Rumburku ji podle projektu slavného rakouského architekta Johanna Lucase von Hildebrandta nechal podle italského originálu postavit majitel panství kníže Anton Florian z Liechtensteina. K vysvěcení kaple došlo 15. 9. 1707. Spolu s objektem Svatých schodů (Scala sancta) a kostelem sv. Vavřince byla součástí areálu kapucínského kláštera (dnes městská knihovna).

Rumburská Loreta s milostnou sochou Černé madony byla významným mariánským poutním místem pro oblast severních Čech a Lužice. Od roku 1950, po zrušení rumburského kapucínského konventu, byla pro běžné návštěvníky přístupná jen příležitostně a trpěla dlouhodobou neúdržbou. Roku 1964 byla prohlášena za nemovitou kulturní památku. Od roku 2007 jsou památkově chráněny rovněž čtyři oltáře v ambitu. Loretánský areál je opětovně od roku 1995 vyhledávaným cílem návštěvníků z ČR a zahraničí. Od roku 1996 je obnovován, od roku 1999 z Programu záchrany architektonického dědictví Ministerstva kultury.