Ludvík Grundman OP přednášel na téma Ožehavá témata církevních dějin

Marie Koscelníková 26.července 2010

V Domově na Dómském pahorku si v pondělí 26. 7. 2010 poslechlo druhou z cyklu přednášek městských katolických misií šest desítek návštěvníků.

Ludvík Grundman nejprve upozornil, že bude hovořit teoreticky, na konkrétní případy a dotazy vyhradil prostor po přednášce. Rozdělil ji do tří částí - co je to církev, jaký je to subjekt dějin - teoreticky a teologicky, filosofický pohled na dějiny a obecný návod k tomu, jak vše aplikovat v praxi, jaký přístup zvolit, když se s nějakým ožehavým tématem církevních dějin setkáme zblízka.

„Stává se často, že na jednotlivé historické postavy jsou aplikovány kategorie, které by jim byly naprosto cizí. Ač bychom je chtěli chválit, či hanět, oni by nevěděli, o čem mluvíme. Pochopit neznamená omlouvat, to bychom měli jasně rozlišit. Jak jsem již říkal, evangelní výzva je pro nás nedostižná, alespoň v nějaké míře. Co se týče ožehavých témat, tak je jasné, že to jsou věci, které můžeme vysvětlit, ale které byly objektivně špatné. Z křesťanského pohledu i z pohledu historiků a lidí jednadvacátého století bychom se měli vyvarovat takového postoje, že ti před námi dělali chyby, ale my už to víme a my už jsme ti lepší, kteří žádné chyby nedělají. Protože historie, která nás učí, by nám měla umožnit být lepší. Je otázkou, do jaké míry jsme toho skutečně schopni, a měla by to pro nás být výzva, že budeme myslet i na ty, kteří tady budou po nás. To zvlášť platí pro křesťany ve vztahu k našim předkům ve víře, ale myslím, že to platí obecně pro každého člověka a jeho vztah k minulosti, řekl v závěru své přednášky Ludvík GrundmanOP.

„Vztah k minulosti by měl být především vztahem kontinuity a vztahem solidarity k těm, kteří zde byli před námi a díky kterým jsme tam, kde jsme. Proto si můžeme uvědomit, že ne vše co dělali, bylo správné, a jak říká středověký klasik Jan ze Salisbury, že pokud vidíme dál, tak je to proto, že stojíme na ramenou obrů, dodal.

Z řad posluchačů zazněly konkrétní dotazy, zajímalo je téma inkvizice a osudy Jana Husa.

 

Ludvík Grundman OP, člen dominikánského řádu, absolvent studií filosofie v Bordeaux a Toulouse, nyní pokračuje v Toulouse ve studiu teologie.