Madrid 2011 - mše svatá před odjezdem

Marie Koscelníková 10.srpna 2011

Madrid 2011 - mše svatá před odjezdem V Diecézním domě kardinála Trochty v Litoměřicích se 8. srpna 2011 před odjezdem do španělské Tarragony sešlo šest desítek mladých poutníků při mši svaté, kterou celebroval J. M. can. Miroslav Šimáček, spolu s ním R.D. Radek Vašinek a R.D. Jozef Kadlic.

 

Ve své homilii J. M. can. Miroslav Šimáček zdůraznil větu z žalmu: „Blaze člověku, který se vydá na svatou pouť…“. Tuto myšlenku dále rozšířil: „Pouť je veliký dar, protože nás vede k chudobě, k odložení zbytečných věcí a zaběhlých zvyků. Je to možnost vydat se na cestu s Bohem a otevřít se pro dary a milosti, které má pro nás připraveny.“

Z litoměřické diecéze se XXVI. celosvětového setkání mládeže v Madridu ve dnech 16. – 21. srpna 2011 celkem zúčastní necelá stovka mladých. Převážná většina z nich se v pondělí 8. srpna 2011 setkala v DDKT v Litoměřicích a po mši svaté odjeli autobusem do španělské Tarragony na předprogram světového setkání nazvaný Dny v diecézích, který se koná ve dnech 11. – 15. srpna 2011. Poté se mladí poutníci přesunou do Madridu. Na cestě je doprovázejí tři kněží.