Makovice ukrývala dvě stě let staré listiny a cenné mince

Jana Michálková 6.listopadu 2017

Vichřice z konce října  poškodila vrcholový kříž a makovici z hlavní věže kostela sv. Jana Nepomuckého ve Starých Křečanech. Kříž zůstal viset na věži, měděná makovice se zřítila do prostoru bývalého hřbitova. Obsahovala dřevěný tubus s písemnostmi z roku 1813 a 1901, několik pohledů a velké množství mincí. Hodnota nálezu spočívá v jeho komplexnosti, proto jej ŘKF Staré Křečany předá do sbírek Oblastního muzea v Děčíně.

Nebylo to poprvé, co je vichřice shodila. K předchozímu pádu došlo na Štědrý den roku 1811. Letos 29. října zůstal kříž viset na věži a měděná makovice se zřítila do prostoru bývalého hřbitova. Z důvodu obav o její odcizení byla přemístěna na obecní úřad, kde se ve čtvrtek 2. listopadu 2017 s nálezem seznámili zástupci ŘKF Staré Křečany, obce Staré Křečany a Státního okresního archivu v Děčíně.

Dvě stě let staré písemnosti pocházející z dob napoleonských válek zaznamenávají např. ničivý požár saského města Bishofswerda i důsledky státního bankrotu habsburské monarchie v roce 1811. Mezi mincemi je např. saský tolar z 16. století nebo pamětní medaile vydaná u příležitosti uzavření těšínského míru z roku 1779, který ukončil válku o bavorské dědictví.

Dokumenty a mince předá P. Jozef Kujan, děkan v Rumburku a administrátor farnosti Staré Křečany, do sbírek Oblastního muzea v Děčíně s tím, že v budoucnu dojde k jejich vystavení v Muzeu Rumburk. Nález si 9. listopadu převezme ředitel děčínského muzea Vlastimil Pažourek. ŘKF Staré Křečan má v roce 2018 v plánu dokončení opravy krovu hlavní věže kostela. Při té příležitosti dojde i k osazení nové makovice a navrácení kříže.

Fotogalerii si můžete prohlédnout zde.

Z tiskové zprávy Mgr. Kláry Mágrové, projektové manažerky ŘKF – děkanství Rumburk