Manželská setkání 2016

Jana Michálková 8.února 2016

Manželská setkání 2016Srdečně zveme manžele litoměřické diecéze na 16. ročník Manželských setkání, která se konají v Litomyšli od 16. do 23. července 2016.

 

Pomocí tohoto programu se snažíme motivovat partnery přemýšlet a komunikovat o tom, co by v jejich vztahu bylo možné zlepšit. Náplní kurzu jsou přednášky a následná práce v menších skupinkách (3-4 párů) s tematikou vzájemných vztahů muže a ženy: Krize v manželství, Priority, Druhy lásky, Zdravé sebevědomí, Odpuštění, Rozdíly mezi mužem a ženou, Komunikace a porozumění, Vyjadřování pocitů, Naplňování potřeb, Sexualita pozornosti.

Po celou dobu kurzu jsou přítomni kněží a rodinný terapeut, aby manželé mohli kdykoli bezplatně využít jejich služeb.

Na akci je možné s sebou vzít děti, péče o ně je zajištěna skupinou pečovatelů, kteří pro ně na dobu, kdy se jejich rodiče účastní manželského programu, mají připravené hry nebo jiné aktivity. V areálu domova mládeže i v okolní přírodě je široká možnost sportovního vyžití.

Zveme vás do nádherné letní Litomyšle, města historie, kultury, romantických procházek.

Nabízíme možnosti prohloubit si a zkrášlit svůj manželský vztah a zjistit, že ve svých problémech nejste osamoceni, ale že podobné trampoty i radosti prožívají ve všech rodinách.

Na setkání se těší Iva a František Růžičkovi, Diecézní centrum pro rodinu

www.manzelskasetkani.cz, www.centrumprorodinu.cz