Mariánská pouť na Hrádku u Libochovan

Dominik Faustus 3.července 2020
Ve čtvrtek 2. července 2020 od 16 hodin sloužil generální vikář Mons. Martin Davídek mariánskou poutní mši svatou v kapli Navštívení Panny Marie na Hrádku u Libochovan. Jedná se o tradiční malé poutní místo do něhož každým rokem i v době komunistické totality putovali věřící. Dnes jsou tyto poutě znesnadněny, protože v okolí kaple je velký počet mravenišť chráněného mravence lesního a zúčastnit se pouti vyžaduje určitou odvahu a ochotu obdržet sem tam i nějaké mravenčí štípnutí. Nastalý prázdninový čas nahrává podobným místním poutím na něž jsou však zváni i poutníci ze vzdálenějších míst. Kéž je přímluva Panny Marie, která putovala navštívit svou příbuznou sv. Alžbětu, provází.


Čtvrtek 2. července 2020, kaple Navštívení Panny Marie, Hrádek u Libochovan

Foto: Dominik Faustus