Mariánská pouť Polabí

Dominik Faustus 19.června 2019
V neděli 16. června 2019 v odpoledních hodinách se konala 19. mariánská pouť Polabí, na kterou pozvala Společnost pro výstavbu kaple sv. Anny v osadě Ostrov zástupce tří diecézí, které se v Polabí setkávají. Slavnostní poutní mše se konala od 16 hodin před kostelem sv. Linharta v Úmyslovicích, kam doputovalo celkem deset mariánských procesí, a to z Arcidiecéze pražské a z Diecézí královéhradecké a litoměřické. Hlavním celebrantem byl Mons. Pavel Dokládal, litoměřickou diecézí reprezentovali generální vikář Mons. Martin Davídek a R.D. Lukáš Hrabánek ze Mcel. Po mši udělovali dva přítomní novokněží svá novokněžská požehnání. Všem přítomným hostům a poutníkům na závěr poděkoval Ing. Vlastislav Sixta Csc., který zároveň pozval poutníky na příští rok, kdy se bude konat jubilejní 20. mariánská pouť Polabí.


Kostel sv. Linharta, 16. června 2019, Úmyslovice

Foto: Dominik Faustus