Mariánská pouť v Dolním Ročově

Jana Michálková 19.srpna 2016

poutní slavnost u příležitosti svátku Nanebevzetí Panny Marie (15. srpna); neděle 14. srpna 2016; koncelebrovaná mše svatá s P. Augustinem Prokopem OP, představeným kláštera dominikánů v Jablonném v Podještědí, a J.M. can. Wernerem Horákem, lounským děkanem a kapitulním kanovníkem;  klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie, Dolní Ročov