Mariánská pouť v Křešicích u Litoměřic

Dominik Faustus 9.července 2019
V neděli 7. července 2019 se od 12 hodin konala v Křešicích u Litoměřic tradiční mariánská pouť, na kterou pozval místní duchovní správce R.D. Jaroslav Stříž litoměřického biskupa Mons. Jana Baxanta. Pouť byla zahájena procesím z kostela sv. Matouše do kostela Navštívení Panny Marie. Tento poutní kostel byl v minulých letech o povodních (roky 2002, 2006 a 2013) vyplaven a vždy jej místní duchovní správce s pomocí mnoha dobrovolníků a dobrodinců uvedl do použitelné podoby. V letošním roce na pouť připutovali poutníci nejen z Čech a Moravy, ale i ze Slovenska a jeden autobus z Ukrajiny. Křešická pouť bývá spojena i s projevy lidové mariánské úcty, které mívají mnoho překvapivých podob. Pouť byla zakončena v odpoledních hodinách.


Procesí a kostel Navštívení Panny Marie, 7. července 2019, Křešice

Foto: Dominik Faustus