Mariánská pouť ve Mcelích

Dominik Faustus 8.července 2019
V sobotu 6. července 2019 se od 10 hodin konala ve Mcelích v mladoboleslavském vikariátu mariánská poutní slavnost, při které byla požehnána zrestaurovaná mariánská soška. Pouť započala poblíž mcelské fary, kde místní farář R.D. Lukáš Hrabánek přivítal generálního vikáře Mons. Martina Davídka. Odtud se procesí se soškou vydalo do mcelského kostela sv. Václava. Zde se konala poutní mše svatá na jejímž závěru byla soška znovupožehnána a slavnostně instalována v interiéru kostela. Závěrečné agapé po skončení mše svaté se konalo ve farním areálu. 


Kostel sv. Václava, 6. července 2019, Mcely

Foto: Dominik Faustus