Mariánská pouť ve Střelči u Mladějova

Dominik Faustus 13.srpna 2018
V sobotu 11.srpna 2018 se v obci Střeleč ve farnosti Mladějov konala tradiční pouť ku cti Panny Marie. Na začátku bohoslužby promluvil starosta Petr Hornig, který mj. hovořil o historii obce i o připravované sbírce na zvon pro kapli, u které se slavnost konala. Následné bohoslužbě slova předsedal trvalý jáhen Mgr. Jan Hrubý, žijící na faře v nedalekém Újezdu pod Troskami, který zde má na starosti kostel sv. Jana Křtitele.Pouti se zúčastnilo množství místních obyvatel, dospělých i dětí a užili si slavnost až do pozdních hodin večerních.Kaple se zvoničkou, stojící uprostřed obce Střeleč pochází z roku 1836. V nedávných letech byla opravena a bylo zrestaurováno i sousoší Piety na pilíři, umístěné uvnitř kaple samotné.


Mariánská pouť, sobota 11. srpna 2018, Střeleč u Mladějova

Foto: Dominik Faustus