Mariánská poutní slavnost v Křešicích

Jana Michálková 24.července 2011

Mariánská poutní slavnost v KřešicíchV kostele Navštívení Panny Marie v Křešicích u Litoměřic se v neděli 17. července 2011 konala mariánská poutní slavnost. Hlavním celebrantem mše sv. byl litoměřický biskup Jan Baxant.

Průvod vyšel před polednem od farního kostela sv. Matouše a přes obec došel ke kostelu Navštívení Panny Marie. Poutníci zcela zaplnili kostel. Autobusy přijeli i z okolí jihomoravských Letovic, od Tábora a z okolí slovenské Žiliny. Mons. Jana Baxanta v kostele vítal duchovní správce farnosti R.D. Jaroslav Stříž.

V úvodu mše svaté biskup vyjádřil radost ze setkání s poutníky. Poukázal na přítomnost mnoha dětí v kostele a zdůraznil, jak důležitá je dobrá křesťanská výchova. „Jděme dětem příkladem. Svést dítě ke hříchu je zločin! řekl biskup.

Ve své promluvě zmínil biblický příběh o setkání dvou žen, které čekaly narození dítěte - Panny Marie a její příbuzné Alžběty. Setkání, které je provázeno Alžbětiným poznáním, že Maria je matkou očekávaného Mesiáše. Zdůraznil, že Maria je nám vzorem jako vrcholné Boží dílo tím, jak dokázala pokorně sjednotit svou vůli s vůlí Boží, a že když oslavujeme velikost Marie, uctíváme tím především jejího Stvořitele.

Biskup vyzval, abychom ve svých modlitbách neprosazovali záměry své, ale dali prostor tomu, co si přeje Bůh. „Největší komplikace v našem životě je ta, že bojujeme sami se sebou. Odhlédněme od sebe a mějme na paměti, aby se stala Boží vůle. Mějme oči upřené k Ježíši Kristu, stejně jako je měla Panna Maria, a stůjme za svými slovy tak jako ona, řekl.

Slavnost po skončení mše svaté pokračovala v kostele zpěvem písní, kterými poutníci vzdávali hold Panně Marii.