Mariánská poutní slavnost v Křešicích 2017

Jana Michálková 10.července 2017

 V poutním kostele Navštívení Panny Marie v Křešicích u Litoměřic se v neděli 9. července 2017 konala mariánská poutní slavnost. Hlavním celebrantem mše svaté byl litoměřický biskup Jan Baxant.

Slavnost začala procesím, které každým rokem před polednem vychází od farního kostela sv. Matouše v centru obce k mariánskému poutnímu místu – kostelu Navštívení Panny Marie. Poutníci zcela zaplnili kostel. Ti mimodiecézní přijeli autobusy z jižních Čech, Moravy a Slovenska. Mons. Jan Baxant každého z nich před kostelem, kde slavnost probíhala, osobně přivítal.

V úvodu mše svaté biskup vyjádřil radost ze setkání s poutníky a ocenil, že se jich v Křešicích každoročně mnoho schází. V promluvě se nejdříve zamýšlel nad tím, co vede lidi k tomu, že se po všech projevených útocích, kterým křesťané pro svoji víru po dvě uplynulá tisíciletí čelili a čelí, k Pánu Ježíši stále hlásí. Zdůraznil, že nás Pán Ježíš vyzývá k následování, a poukázal na to, že ten, kdo Krista následuje, musí počítat s kalvárií – s bolestí a vlastní obětí. „Oslovit dokáže jen ten, kdo má stejně jako Pán Ježíš pokorné a tiché srdce. Pannu Marii si vybral za svoji služebnici a ukázal tím, že je možné žít tak, abychom i my přitahovali druhé lidi ke Kristu,“ řekl mj. v komentáři k evangelijnímu textu (Mt 11,25-30).

Koncelebranty mše svaté byli generální vikář litoměřické diecéze Martin Davídek, kapitulní kanovník a okrskový vikář Józef Szeliga, duchovní správce křešické farnosti Jaroslav Stříž a kněží, kteří poutníky doprovázeli.

Fotogalerii ze slavnosti naleznete zde.