Mariánské poutní místo Liběšice u Žatce má 270 let

Jana Michálková 4.července 2013

Mariánské poutní místo Liběšice u Žatce má 270 letGenerální vikář litoměřické diecéze P. Stanislav Přibyl bude v neděli 7. července 2013 u příležitosti 270 let mariánského poutního místa Liběšice u Žatce sloužit ve zdejším kostele sv. Martina a Navštívení Panny Marie od 10 hodin mši svatou.

 

V roce 1743 se tu při povodni zjevila Panna Maria a zachránila tonoucí. Tato událost se stala v obci sousedící s Liběšicemi, Klučku, kde dnes stojí kaple Zjevení Panny Marie. Pouť se koná v Liběšicích o první neděli v červenci (dříve na ni připadal svátek Navštívení Panny Marie, nyní je to konec května).

Administrátorem ŘKF Liběšice u Žatce je P. Vilém Marek Štěpán O.Praem. Více na internetových stránkách farnosti: http://www.libesice.com/index.html

 

Z programu pouti (sobota a neděle 6. a 7. července):

  • v sobotu bude u kapličky Zjevení Panny Marie v Klučku sloužena mše sv. od 19.00 hodin
  • v neděli v 10.00 hodin setkání u kapličky v Klučku, odtud vychází poutní procesí do Liběšic, kde v 10.45 hodin začíná slavnostní mše sv. v kostele sv. Martina a Navštívení Panny Marie s požehnáním opravených kostelních hodin. Hlavním hostem je generální vikář P. Stanislav Přibyl. V 13.30 hodin koncert Poutníčkova sboru v kostele.

Plakát pouť Liběšice 2013.pdf